Elektroinstalace a revize

ElektroinstalaceElektroinstalace

Našim cílem​

je navrhnout klientům optimální řešení jejich potřeb za pomoci nejmodernějších postupů, technologií a materiálů s ohledem na cenovou přijatelnost. Používáme kvalitní prověřené materiály a výrobky, abychom mohli garantovat dlouhou záruku a zajistit tak klientům jejich maximální spokojenost.

Specializací  firmy

jsou montáže, opravy a revize elektroinstalace v rodinných domech ( elektroměrových skříní, kamerových systémů, dorozumívací techniky, anténních a satelitních rozvodů, revize hromosvodů, měřící a regulační technika). Realizace provádíme podle předem dohodnutých podmínek.

Elektrorevize

Elektro revize​​​Revize elektro, elektroinstalace

Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit takzvané revize elektrických zařízení, během svého provozu pak nechat podrobit pravidelným kontrolám a revizím elektroinstalacím.

Revize elektroinstalace

Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500, která stanovuje lhůty revize podle prostředí nebo druhu prostoru.

Revize elektrospotřebičů

Povinnost provádět revize elektro zařízení určuje zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon. Ke každé revizi zařízení se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při provedení revize elektriky, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu.

Revize elektroinstalace, elektrických zařízení

Tuto činnost revize elektro elektroinstalace zajišťuje revizní technik elektro na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky pro provádění těchto služeb revize elektro. Revizí elektroinstalací a prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektroinstalace elektrického zařízení.

V krajních případech se může stát, že vzniklé závady brání kladnému výsledku revize elektriky a proto v takových případech je potřeba tyto závady co nejdříve odstranit po domluvě s revizním technikem.

 

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.